Dr. Tayyar Altıkulaç – Zorlukları AşarkenEmekli Diyanet İşleri Başkanı (1978-1986)
Tayyar Altıkulaç, 13. Diyanet İşleri başkanı, XX. ve XXII. Dönem İstanbul milletvekili ve AKP kurucu üyesidir.

1938 yılında Kastamonu Devrekani’de doğdu. İlköğrenimini doğduğu ilçede, orta ve yükseköğrenimini de İstanbul’da yaptı. İlkokulu bitirmeden önce, 9 yaşında iken hâfız oldu. 1963 yılında Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi. 1965 yılına kadar İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. 15.07.1971 tarihine kadar İstanbul, Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsünde asistanlık ve öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Bu arada 1967-68 öğretim yılında Bağdat Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı alanında ihtisas yaptı. Tefsir dalında doktorasını tamamladı.

15.07.1971-07.09.1976 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 07.09.1976-02.11.1977 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, 02.11.1977-09.02.1978 tarihleri arasında Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği görevlerinde bulunduktan sonra, 09.02.1978 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na tayin edildi. 10 Kasım 1986 tarihinde emekliye ayrıldı.

Azerbaycan Milli Akademisi tarafından profesörlük ünvanı verildi. Emeklilik döneminde İstanbul Marmara Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakülte’sinde öğretim görevlisi olarak hizmet etti. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevini yürüttü.

1995-1999 yılları arasında milletvekilliği yaptı. 2002 yılında yapılan genel seçimlerde yeniden İstanbul milletvekili seçildi. Yüce kitabımız Hz. Kur’an, Tecvidü’l – Kur’an, Zehebi ve Ma’rifetül – Kurra’sı, Ebu Şâme el-Makdisî ve el-Mürşidü’l-Veciz’i adlı eserleri ile Hz . Osman’a nisbet edilen Mushaf-ı Şerif çalışması ve hatıralarını içeren ‘Zorlukları Aşarken’ adlı 3 ciltlik kitabı bulunan Altıkulaç’ın yayımlanmış beş eseri bulunmaktadır. Bunlardan Ebu Şâme el-Makdisî’nin “el Mürşidü’l Veciz” isimli eseri Arapça olarak Beyrut’ta basıldı. Ayrıca, çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda makaleleri yayınlandı. TDV İslam Ansiklopedisi’nde de bir çok telif maddesi yazan Altıkulaç, ayrıca uluslararası birçok toplantıya katılarak tebliği sundu.

Başa dön tuşu