İslam’da Eleştirel Düşünce ve Güvenilir Bilgi Meselesi – Prof. Dr. Hasan ONATProf. Dr. Hasan Onat Kimdir?

Dinler tarihi araştırmacısı. 1957, Eldivan / Çankırı doğumlu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1979) mezunu. Doktorasını 1986’da Ankara Üniversitesi SBE’de, “Emeviler Devri Şii Hareketleri” konulu teziyle tamamladı. 1987’de yardımcı doçent, 1989’da doçent, 1995’te profesör oldu. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dekanlığı (1999-2002), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1998-2003 yılları arasında Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği, İmam Hatip Liselerinin ve İlköğretim Din Kültürü Ahlâk Bilgisi müfredatının yenilenmesi çalışmalarında görev aldı. Türkiye’nin Sesi Radyosunda haftalık programlar hazırladı. 1993 yılında Londra ve Manchester’da, sahası ile ilgili araştırmalar yaptı. 1994 yılında Roma Gregoriana Üniversitesi Misiology Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler ve seminerler verdi.

Makaleleri; İslâmi Araştırmalar Dergisi, AÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Türkiye Günlüğü, Türk Yurdu, Bizim Dergah, İslâm, Köprü, Görünüm Ansichten, Din Öğretimi Dergisi, Yaren Meclisi, Milliyet, Cem Gazetesi, Çankırı’ya Hasret, Diyanet Aylık Dergi, İlahiyat Bülteni, İslâmiyat, Diyanet Avrasya dergilerinde yayımlandı. İslâmi Araştırmalar Dergisi yayın kurulu üyeliği, “Dine Yeni Yaklaşımlar” adlı çalışmada editörlük; Gazi Üniversitesi Hacı Bektaşı Veli Araştırmaları Dergisi bilim kurulu üyeliği yaptı. İlahiyat konularında çeşitli bilimsel toplantılarda bildiri sundu.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Emeviler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Devri Şii Hareketleri (1993), 20. Asırda Şiilik ve İran İslâm Devrimi (1996, aynı yıl “Shi’izm in the Twentieth Century and the Islâmic Revolution of Iran” adıyla İngilizcesi ve eş-Şia fi’l-Karn el-Işrin ve’s-Sevre el-İslâmiyye el-Iraniyye adıyla Arapçası yayımlandı), Şia’nın Kur’an, İmamet ve Takiyye Anlayışı (Sabri Hizmetli ile, 1994), Din Anlayışımız Üzerine Denemeler (1995), Temel Dini Bilgiler (Osman Aydınlı ve Mahfuz Söylemez ile, 2002), Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci (2003), Kelam (Osman Aydınlı ve Hilmi Demir ile, 2003).

ÇEVİRİ: Şia’nın Kur’an İmamet ve Takiyye Anlayışı (İhsan İlahî Zahir’den, Sabri Hizmetli ile, 1984), Şii Fırkalar (Nevbahti ve Kummi’den, Sabri Hizmetli, Sönmez Kutlu ve Ramazan Şimşek ile, 2004).

Ayrıca ders kitabı da yazdı.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).
www.maveravakfi.org – www.mavera.tv

Başa dön tuşu