Bu Noktanın İçerisinde Sen Neredesin? – Ekrem DemirliKemalpaşazâde
1469 – 1534
Osmanlı şeyhülislamı ve tarihçi

Süleyman Çelebi’nin oğlu olarak 873/1469 tarihinde dünyaya geldi. Doğum yerinin Tokat,
Edirne ya da Amasya olduğu noktasında görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Edirne’de Halebiye, Üç Şerefeli ve Sultan Bayezid medreselerinde, Üsküp’te İshak Paşa Medresesinde, İstanbul’da Sahn-ı Seman medresesinde müderrislik yaptı. Edirne Kadılığı, Anadolu kazaskerliği ve şeyhülislamlık görevlerinde bulundu. Kemalpaşazade, tefsir, hadis, fıkıh gibi dini ilimler başta olmak üzere tarih, edebiyat, felsefe, dil ve tıp alanlarında eser vermiş çok yönlü bir alim olarak öne çıktı. Çeşitli ilim dallarına dair pek çok telifi bulunmaktadır. İstanbul’da 940/1534 tarihinde vefat etmiştir..

Başa dön tuşu