Dini Polemik Malzemesi Yapmak ve Ağlamak için Kimyon Kullanan “Kussaslar”Vaizlik, “Peygamber mesleği” olarak vâr olmuş, çok şerefli bir vazife. fakat bizim tarihimize de kussas dediğimiz zatlar ortaya çıkmıştır. Öyle ki stadyumlar insanlarla dolmuştur. Yani stadyum yok o zaman stadyum gibi mekanlarda insanlar toplanmış, onların bazılarına “el bekkâûn” denilmiştir.

Ağlayanlar ve ağlatanlar. Ağlamak için yanında kimyon bulundurmuşlardır. Abbasilerin son döneminde Bağdat’ta bunları yasaklamak için çok büyük Çabalar gösterilmiş İbnü’l-Cevzî Mesela bu konuda Kussasla ilgili kitap yazmıştır. Syutinin kitapları vardır kussasla ilgili vesaire. Kullandıkları hadislerle ilgili İslam halifesi bir genelge yayınlamak zorunda kalacaktır. Bu kussasın konuşmalarını zikrettikleri hadisi Hatib Bağdadi görmeden kimse Hadis okumayacak demiştir. Hatip Bağdadi Ayrıca vaizlerin okudukları hadisleri denetlemekle görevlendirilmiş yani tarihte de genelde ulema ayrı olmuştur; vaizler biraz daha ayrı olmuştur Ama bu vaizliğin zaman zaman kussaslığa ve “el bekkâûn”a yöneldiği olmuştur.

Ben şahsen bunu ikiye ayırıyorum. Bir; açıkça din istismarı yapılan yapanlar ile farklı yorumlardan yanlış da olsa farklı yorumlarda bulunanları ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Yanlış da olsa farklı yorumlarda bulunanları, yanlış konuşanları ilim ve Hikmetle düzeltmek gerektiğini düşünüyorum yasaklarla olmaz. yani başka bir yollar olmalı ama eğer açıkça bir din istismarı var ise açıkça Bir taraftar toplamaya dönüşmüşse açıkça diyelim ki; iffetsizliği, hayasızlığı adeta dinin meşru kıldığı bir şeye dönüştürürse….

Eğer hatırlarsanız; bugün de sosyal medyada dolaşıyor. Son il müftüleri toplantısında ben görevli terk etmeden önce Adana’da yaptık ve Adana’da şunu ifade ettim:

“Sahte bal satanları yasaklıyorsunuz, gayet güzel zehirliyor bizi, peki ya sahte din satanlarla ilgili yapacak hiç mi birşeyimiz yok?”

Bunların ikisini ayrıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bunu çok düşündü. Ben de hep şahit oldum.

Bir defa dinin Polemik malzemesi haline getirildiği yerlere girmek hakkaten daha başka sıkıntıları beraberinde getiriyor. Üzülerek belirteyim bunu çözemedim yani çözmekte zorlandık. Ancak daha güzel bir yöntem düşündük. Biz bizatihi doğrudan bir araya geliriz. Konuşarak yani mesela ben Ramazan’dan önce iftarlarda, sahurlarda görev alan hocalarımızla bir araya gelmeye çalıştım Yani ben mesela Allah’ın ayetlerini böyle fon müziği eşliğinde ve sahurda sahura kalktım söz sahurda Biz niye kerbelayı dinliyor tedbirlerle olmazsa hikmetle konuşarak çözmemiz gerektiğini düşünüyorum

Başa dön tuşu