Mizaç Analizleri – Yusuf Özkan ÖzburunKİŞİLİK VE KARAKTER ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Kişilik, bireyin özel ve ayırıcı davranışlarını içerir. Kıskançlık, dik kafalılık, titizlik, sabırlılık gibi özellikler birer kişilik özelliğidir. Bunlar doğuştan gelen fizyolojik katkılar ve çevreden gelen unsurların etkileşimi sonucu oluşmaktadır. Fizyolojik etkilerin söz konusu olduğu duruma mizah yada huy; kişiliğin çevrenin etkileriyle oluşması yanına da karakter denilmektedir. Toplumda sıkça rastlanan farklı farklı kişilik özellikleriyle karşılaşırız. Bireyin içe dönük oluşu, soğukkanlı olması, şüpheci olması mizacıyla alakalı yanını ortaya koymaktadır. Bunlar daha çok bireyin doğuştan getirdiği kalıtımsal özellikleri ifade etmektedir. Diğer taraftan toplumdaki ahlaki kurallara riayet edilmesi, yalan söylememe ya da örf adet ve geleneklere bağlılıklar gibi özellikler ise, karakter boyutu içerisinde yer almaktadır.

İnsanlar kişilik özelliklerinden dolayı değil, karakter özelliklerinden ötürü sorumlu tutulurlar. Bir insanı içe dönük, dışa dönük, rasyonel veya meraklı olmasından dolayı övemeyiz. Bunlar büyük ölçüde subjektif özelliklerdir. Ama bir insanı, karakter özelliği olan dürüstlük, yalancılık, saygılılık, saygısızlık, yardımseverlik gibi karakter özelliklerinden dolayı övebilir veya kınayabiliriz. Bir kişinin kendine güveninin yüksek olması, atılgan, girişken ve başarılı olması, onun ahlâklı bir insan olduğu anlamına gelmez. Örneğin, ne pahasına olursa olsun, kazanmak isteyen bir insan, ahlaki değerleri göz ardı eden bir anlayış içerisindedir. Öte yandan, kendine güven, girişkenlik ve başarılı olma arzusu gibi mizaçtan kaynaklanan kişilik özellikleri, dürüstlük, doğruluk ve saygılı olma gibi karakter alışkanlıklarıyla birlikte gelişmiş olur ise anlamlı bir sinerji, yani iyi bir kişilik ortaya çıkabilir.

Başa dön tuşu