Dr. Şerafeddin Kalay – Sâmirî Kıssası ve Modern SâmirîlikSamiri Kimdir? Modern Samirilik Nedir? Kısa videoda anlatılan hikaye ufuk açıcı olacak.

Sâmirî’nin, İsrâiloğulları’nı Mısırlılar’dan almış oldukları ziynet eşyalarından buzağı şeklinde bir put yapmaya ve buna tapınmaya ikna ettiği belirtilmektedir. Ayrıca Mûsâ’nın Sâmirî’ye amacının ne olduğunu sorduğu (Tâhâ 20/95), Sâmirî’nin de şu cevabı verdiği bildirilmektedir: “Ben onların görmediklerini gördüm, bu yüzden elçinin (Mûsâ) öğretilerinden bir tutam alıp fırlattım. Nefsim beni böyle yapmaya sevketti” (Tâhâ 20/96).

Web Site: https://maveravakfi.org/
Facebook: https://www.facebook.com/maveravakfi
Twitter: https://twitter.com/maveravakfi
Instagram: https://www.instagram.com/mavera.vakfi

Dr. Şerafettin Kalay Kimdir:
https://www.siyerinebi.com/tr/yazarla…

Başa dön tuşu