Mavera Ödülleri 2020 TVNET CANLI YAYINI“MAVERA ÖDÜLLERİ”

“Fıtratın Çağrısı: İNSAN ASLINA DÖN!” KONULU DENEME YARIŞMASI

HAKKINDA:

2013 yılında kurulan Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı; insanlığa örnek modeller sunarak; ahlaklı, bilgili, sağlıklı ve erdemli nesiller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası birçok faaliyeti bünyesinde gerçekleştiren vakfımız, ülkemizin geleceğinde, öncü rolleri üstlenecek gençlere desteğini imkânları nispetinde vermektedir.

Bu yıl 3.sü düzenlenen Mavera Ödülleri; ilk olarak 2018 yılında “Kudüs” konulu ödüllü deneme yarışmasıyla gerçekleşti. İkincisi; Aliya İzzetbegoviç Anısına: Küresel Barış ve Adalet temasıyla gerçekleşen yarışma ulusal düzeyde büyük yankı uyandırdı.

Tüm dünyadan ön lisans ve lisans öğrencilerinin katıldığı yarışmamızda dereceye girenler çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken, bizler de, hem gençlerin nabzını tutuyor hem de yaklaşımlarını -canlı tutmuş- oluyoruz.

Yine bu doğrultuda;
“MAVERA ÖDÜLLERİ”, Vakfın amaçları doğrultusunda, bu yılda tüm insanlığı ilgilendiren bir konuyu gündemine taşımıştır.

Nurettin Topçu Anısına;
“Fıtratın Çağrısı: İNSAN, ASLINA DÖN!”

Malum olduğu üzere, dünya üzerinde yaşanmakta olan globalleşme süreci, insanlığa yeni olanaklar sunmakla birlikte beraberinde yeni sorunları da getirmektedir.

Bu globalleşmeye vesile olan teknolojik gelişmeler; mesafeleri kısaltmakta, yaşam kolaylığı sağlamakta, insanların ihtiyaçlarına yönelik araç ve gereçlerin üretilmesine katkı sunmaktadır.

Öte yandan;

Dünyadaki açlık sorunu, iklim değişikliği, çevresel sorunlar vb. nedenlerle, fıtrî(doğal) ürünlerin genetik kodlarıyla oynanmaktadır.

DNA düzenlemesi ve genetik kodların yeniden yazılmasıyla birlikte insanlığın doğal(fıtrî) yönü bozulmaktadır.

Tüm bunların sonucunda, yakın gelecekte yaşayacağımız veri merkezli bir distopya öngörülmekte;

Hayatın doğal olmayan hızlı temposu içerisinde her şeyi dizayn etmeye hevesli insanlık; ‘’yeni bir insan modeli’’ni şekillendirerek; yiyeceği, cinsiyeti, aileyi, kadını, erkeği, çocuğu adeta baştan yaratma çabası içerisine girmektedir.

Tüm bu gerçeklik tablosu ortadayken;
Bugünün sorunlarına dair çözümü kendilerinden dinlemeyi ümit ettiğimiz gençliği, düzenlediğimiz deneme yarışması aracılığıyla sorumluluğa davet ediyoruz!

Başa dön tuşu