Prof. Dr. Meltem Yalınay & Ecz. Veysel Demirci – Yaşam Boyu Sağlıklı BağırsakMeltem Yalınay Kimdir?

Orta ve Lise Öğrenimi: 1977 – 1984 TED Ankara Koleji
Yüksek Öğrenim: 1984 – 1990 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık:
1993 – 1997 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Doktora:
2005 – 2011Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktorası

2007- World Regression Institute Klinik Regresyon Terapisti

2014- St Clements University Klinik Psikoloji PhD

Doçentlik Ünvanı: 15. 04.2004 Mikrobiyoloji Bilim Alanı (Klinik Mikrobiyoloji Alanı)
Çalıştığı Kuruluşlar:
1991 – 1993 S. S. K. Ulus Hastanesi, mecburi hizmet görevi için Pratisyen Hekim olarak

1993 – 1997 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi

1998 – 2000 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi

2000 – Nisan 2004 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent

2004 – 2010 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Doçent

2010- Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Profesör

İdari Görevler:
2002 – Halen Moleküler Bakteriyoloji Rutin Laboratuvar Sorumlusu

2001 – 2003 tarihleri arasında İmmünoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı

2013-2016 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

2013 – HalenMoleküler Mikrobiyoloji Laboratuvar sorumluluğu

Koordinatörlük Görevleri

2002 – 2004 tarihleri arasında Dönem I Koordinatör Yardımcılığı

2002 – 2008 Dönem I Koordinatörlüğü

Eğitim Kurullarındaki Görevler

2004 – Halen Eleştirel Düşünme ve Sanat Kurul Başkanlığı

2005 – Halen İletişim Becerileri Kurul Üyeliği

2004 – 2010 Klinik Beceri Eğitim Kurulu Başkan Yardımcılığı

2004- Halen Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Buluş PATENT TR200402876: ÇIRAK AYŞE MELTEM YALINAY (TR), ENGİN EVREN DORUK (TR); TÜRET SEVGİ (TR); ÜNAL SELAHATTİN (TR); DUMLU GIYASEDDiN ŞÜKRÜ (TR). Helicobacter pylori DNA’sının ve makrolid dirençli genotiplerin tava problar kullanılarak polimeraz zincirleme tepkimesi ile saptanması
Marka Tescil solvebiome: Meltem Yalınay, Ceren Özkul. Bağırsak mikrobiyotası ve mikrobiyota metagenom ve qPCR analizleri
Özel Çalışma Türkiye Probiyotik Rehberi Proje Yöneticisi
Yurtdışında Yaptığı Çalışmalar:
2001 Amerika Birleşik Devletleri Columbia University College of Physicians and Surgeons araştırıcı

2003 Fransa Université Victor Segalen Bordeaux 2 Faculté de Médecine Victor Pachon Laboratoire de Bactériologie Bactériologie et Epidémiologie des Infections Digestives’de araştırıcı

2006 İngiltere Ciphergen Protein Chip Technology Basic Training Course

İlgi Alanı: Bağırsak mikrobiyotası, mikrobiyom, Moleküler Mikrobiyoloji ve Moleküler Bakteriyoloji, Klinik Mikrobiyolojide antibiyotikler ve antimikrobiyal direncin moleküler belirlenmesi, Helicobacter pylori moleküler genetiği ve moleküler saptanması, Rekombinant DNA Teknikleri, DNA dizi analizi, yeni nesil dizi analizi
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Kurucu yönetim kurulu üyesi)

Tanısal Moleküler Mikrobiyoloji Çalışma Grubu Başkanlığı

Probiyotik ve Prebiyotik Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi)

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği

Ankara Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği

Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Hobiler: Müzik, spor, yemek pişirmek, sağlıklı tarifler geliştirmek

Başa dön tuşu