Prof. Dr. Halis Aydemir – İlim Fayda DöngüsüProf. Dr. Halis AYDEMİR
[email protected]
Özgeçmiş
1974 yılında Erzurum’da doğdu. Kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte önce Almanya sonra
Arabistan’a gitti. Öğrenimine Cidde’de Medresetü’n-Nu‘mân İbn Beşîr İlkokulunda başladı. İlk dört
sınıfı bu okulda okuduktan sonra beşinci sınıfı Medine’de bulunan Medresetü’l-İmâm eş-Şâfi‘î
İlkokulunda tamamladı. Ardından 1985 yılında Türkiye’de Erzurum İmam Hatip Lisesinin orta
kısmına kaydoldu. 1986 yılında Kur’ân-ı Kerim hafızı oldu. 1988 yılında ortaokuldan mezun oldu ve
aynı yıl Erzurum Lisesine başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik
Fakültesini kazandı. 1995 yılında bu fakültenin elektrik mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı
yıl Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hadis dalında yüksek lisans yapmaya başladı.
1998 yılında, Gelişen Teknoloji ve Allâh Resûlü’nün Verdiği İpuçları, teziyle yüksek lisansını; esSehâvî’nin (902/1496) el-Kavlü’l-Bedî’ fi’s-Salâti Ale’l-Habîbi’ş-Şefî’ adlı eserinin edisyon kritiği,
teziyle de 2004 senesinde doktorasını verdi. Ardından, Rivayetlerin Olasılığı Teorisi Işığında Nâfi‘
Mevla İbn Ömer adlı çalışmasıyla 2008 yılında Doçent oldu. 2002-2012 yılları arasında Prof. Dr.
Mehmet Ali SÖNMEZ ile birlikte İbn Hibbân’ın et-Tekasîm ve’l-Enva adlı eserinin 8 cilt halinde
tahkikini gerçekleştirdi. 2014 yılında Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim
Dalına Profesör olarak atandı. İngilizce ve Arapça bilen Aydemir, çalışmalarını, olasılık merkezli
rivâyet sistemi analizleri, şarkiyatçılık, Kur’ân-ı Kerim araştırmaları ve tahkik konularında
sürdürmektedir. Halen Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesidir. Evli ve üç
çocuk babasıdır.

Başa dön tuşu