Akif’i Anlamak Asım’ı Yaşamak – Anadolu Mektebi Öğrencileri #mehmetakifersoyProf. Dr. Sami Güçlü’nün Katılımlarıyla…

İstiklal Şairi: Mehmet Akif Ersoy
Türk milletinin özgürlük mücadelesinde milli ve manevi cephenin güçlenmesine omuz veren İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84. yılında yad ediliyor.

İstiklal Şairi: Mehmet Akif Ersoy

İstanbul
Fatih’in Sarıgüzel semtinde 20 Aralık 1873’te dünyaya gelen Ersoy’un babası Fatih Medresesi müderrislerinden Osmanlı’nın Arnavutluk bölgesinin İpek kazasından gelip İstanbul’a yerleşen İpekli Mehmet Tahir Efendi, annesi ise aslen Buharalı olan Emine Şerife Hanım’dı.

Ersoy, ilk tahsilini babası Tahir Efendi’den alırken, resmi olarak dört yaşında Fatih’te bulunan Emir Buhari Mektebi’nde eğitimine başladı.

Yaklaşık 2 yıl bu okula devam eden Ersoy, 1879’da “Fatih İbtidasi”ne geçiş yaptı. Ersoy, 3 yıllık ilkokul tahsili sonrası 1882’de Fatih Merkez Rüştiyesi’ne devam ederken, babasından da Arapça dersleri almayı sürdürdü.

Rüştiye yıllarında şiire merak duymaya başlayan ve şiir kitaplarına yönelen Ersoy’un okuduğu ilk manzum eser ise Fuzuli’nin “Leyla ve Mecnun”u oldu.

Mehmet Akif Ersoy, üç yıllık rüştiye mektebini bitirdikten sonra, mülkiye mektebine girerken, sonrasında burada hazırlık okulu olarak açılan mülkiye idadisine devam etti.

1888’de babasının vefatı ve evlerinin yok olduğu yangın Ersoy’un hayatının en zor dönemlerinden biri oldu. Ersoy, hayatındaki bu gelişmeler neticesinde ailesinin de geçimini sağlamak için mülkiye mektebinden ayrılarak, iş garantisi sebebiyle Veteriner Yüksekokulu’na girdi.

Bu okulda görüşlerinin şekillenmesine sebep olan kişilerle tanışan Ersoy, okul yıllarında yüzme ve güreş gibi sporlarla da yakından ilgilendi.

Ersoy, Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi’ni birincilikle bitirirken, Orman ve Ma’adin ve Zira’at Nezareti fen heyetinin, baytarlık işlerine bakan beşinci şubesine müfettiş muavini olarak atandı.

Tophane-i Amire veznedarı Mehmet Emin Bey’in kızı İsmet Hanım ile 1894’te evlenen Ersoy’un Cemile, Feride, Suad, İbrahim Naim, Emin ve Tahir isimlerinde 6 çocuğu oldu.

Mehmet Akif Ersoy, “İstiklal Marşı”nı Türk milletine armağan ettiği için “Safahat” isimli eserine koymadı.

Vefatının ardından “Safahat” eserini Ömer Ziya Doğrul ve M. Ertuğrul Düzdağ yeniden bastı. Ersoy’un, “Kur’an’dan Ayet ve Hadisler” ile “Mehmet Akif Ersoy’un Makaleleri” adlı çalışmaları da hayatını kaybettikten sonra okuyucuyla buluştu.

Birinci Meclis’e Burdur milletvekili olarak girdi
Ersoy, dergisinin yayımlanmadığı 1917’de görevli olarak Arabistan’a giderken, 1918’de İstanbul’da kurulan Darul-Hikmet-i İslamiye Cemiyeti’nde başkatip olarak çalışmaya başladı.

Eylül 1919’da “Asım’ın neşrine başlayan Ersoy, 1924’e kadar şiirin yazımına devam etti. Ersoy, Ocak 1920’de Eşref Edip ile gittiği Balıkesir’de Zağnos Paşa Camisi’nde cuma namazı sonrası halka hitap etti.

Milli mücadeleye daha fazla emek vermek için Anadolu’ya geçen Ersoy, Ankara’ya izinsiz gittiği için Darul-Hikmet-i İslamiye Cemiyeti’ndeki görevinden azledildi.

Ersoy, Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle 5 Haziran 1920’de Burdur milletvekili seçildi.

Ankara’ya dönüşünde Tacettin Dergahı’na yerleşen Ersoy, İstiklal Marşı’nı da burada kaleme aldı. İstiklal Marşı yarışmasına 500 lira ödül verileceği için katılmayan şair, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in ricası ve arkadaşı Hasan Basri Bey’in teşvikiyle kalemi eline aldı ve yazmaya başladı.

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye’de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey’in Meclis’te okuduğu ayakta alkışlanan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de “Milli Marş” olarak kabul edildi. Ersoy, ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı.

Mısır dönemi ve vefatı
Mehmet Akif Ersoy, 1923’te Abbas Halim Paşa’nın daveti üzerine gittiği Mısır’da uzunca bir dönem kaldı. 1925’te kısa bir süre İstanbul’a gelen ve Sebilü’r-Reşad Dergisi’nin tamamen kapatıldığını öğrenen Ersoy, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’an’ın tercümesi için yaptığı teklifi reddetti.

Ersoy, 1926’dan vefatına kadar geçen zamanda Mısır’da kalırken, Kahire Üniversitesi’nde Türk Edebiyatı dersleri verdi.

Abbas Halim Paşa’nın vefatından sonra kendisi de rahatsızlanan Ersoy, 1935’te Lübnan’a gitti. Ersoy, burada sıtmaya yakalanınca 1936’da Antakya’ya geldi. Aynı yıl yeniden Mısır’a geçen ve sonrasında İstanbul’a dönen Ersoy, Abbas Halim Paşa’ya ait Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nın dördüncü katındaki daireye yerleşti.

Nişantaşı’nda bir klinikte tedavi görmeye başlayan Ersoy, 27 Aralık 1936’da Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’ndaki dairede hayata gözlerini yumdu.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği kabri, Edirnekapı Şehitliği’nde bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında “2018 Yılı Vefa Ödülü”ne layık görülen Akif, “vatan şairi” ve “milli şair” olarak da Türk insanının kalbindeki yerini koruyor.

Başa dön tuşu