Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın – Türkiye’nin Modernleşmesi ve Siyasi KültürüModern/Modernite/Modernizm kavramları hangi süreçlerin ürünü olarak ortaya çıktı? Nelere karşılık geliyor?
-Modernleşme dediğimiz zaman her ülke için aynı tecrübeyi mi kastediyoruz yoksa her ülkenin kendine has bir modernleşme süreci mi var?
-Türk modernleşmesinin bir miladı var mı yoksa tedricen ve değişerek ilerleyen bir süreçten mi söz ediyoruz?
-Siz önce devlet merkezli modernleşmeden sonrasında ise toplum merkezli bir modernleşmeden söz ediyorsunuz. Bu iki modernleşme tipini biraz daha açabilir misiniz?
-Türkiye’de ıslahat, tanzimat, muassırlaşma ve terakki mefhumları neye karşılık geldi ve şimdi bu mefhumlar siyaset dilinde kendine yer bulabiliyor mu?
-Modernleşme sürecimizin siyaset düşüncesi ve kültürüne yansımaları nasıl olmuştur?
-Meclis-i Mebusanın açılması, meşrutiyetin ilanı, TBBM’nin açılması, tek partili dönem, çok partili sisteme geçiş denemeleri ve elli sonrası süreç ele alındığında dinamik bir süreç görüyoruz. Tüm bu tecrübeler siyasi kültürümüzü beslemiş midir yoksa sürekli akamete uğramış süreçlerden mi bahsediyoruz?
-Turkiye’de sağ-sol ayrışması, darbeler, İslamcı ve milliyetçi söylemin yükselişi, liberalleşme eğilimleri bağlamında nasıl bir tecrübe yaşandı, toplum bu macerada nasıl bir değişim geçirdi?

Üç İsim:
– Erol Güngör
– Mümtaz Turhan
– İsmet Özel

Üç Kelime:
– Akademi
– Dijitalleşme
– Konya

Başa dön tuşu