Prof. Dr. Ahmet Ağırakça – Mescid-i Aksa ve Kudüs DavamızProf. Dr. Ahmet Ağırakça
İlahiyat ve tarih araştırmacısı, çevirmen. 1950 Mardin doğumlu. Mardin Mardin Cumhuriyet İlkokulu (1962), Mardin İmam Hatip Okulu (1969), Mardin Lisesi, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Bugünkü MÜ İlahiyat Fakültesi, 1973) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1975) mezunu. Bir müddet Diyanet işleri Başkanlığı bünyesinde çalıştıktan (1973-75)sonra İstanbul Bakırköy Lisesinde öğretmenlik (1976-77) yaptı. 1977’den itibaren Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında asistan oldu. Doktora hazırlık döneminden sonra 1979-83 yılları arasında İÜ Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde “Müneccimbaşı Ahmed İbn Lutfullah’ın Câmi’u’d-Düvel” Adlı Eserinin Tenkidli Metin Neşri ve Tercümesi” adlı doktora tezi ile Ph. Dr., 1987’de Yardımcı Doçent, 1988’de Doçent, 1996’da Profesör unvanlarını aldı. Mayıs 1999’da uzun yıllar görev yaptığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden emekli oldu.

Sonraki yıllarda Hollanda/Rotterdam İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, aynı şehirde Avrupa İslam Üniversitesi Kurucu Başkanlığı ve Rektör Vekilliği, Avrupa İslam Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Avrupa İslam Üniversitesinde misafir öğretim üyesi ve Özel Sultançiftliği Lisesi Müdürü olarak çalışmalarını sürdürdü. 2015 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü seçildi. Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti üyesidir.

Bir çok edebî, ilmî, siyasî ve sosyal dergide yönetici ve yazar olarak çalıştı. Makaleleri ayrıca Makalelerini Yeni Haber (Mardin, 1967), Düşünce, Şûra, Tevhid, Hicret, İslâm, Mekteb, Millî Gazete (1985), Aylık Dergi, Türk Kültürü Dergisi, İÜEF Tarih Dergisi, İÜEF, Tarih Enstitüsü Dergisi, Belleten, MÜFEF Türklük Araştırmaları Dergisi ile Prof.Dr.Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, Ankara 1995) ve Prof.Dr.Fikret Işıltan’a Doğumunun 80.Yılı Armağanı (1997) armağan kitaplarında yayımladı. TDV İslam Ansiklopedisi ve Şamil İslam Ansiklopedisi’nde yayımalnmış çok sayıda madde yazdı. Katıldığı milli ve uluslararası sempozyumlara sunduğu on sekiz tebliği vardır. Ayrıca uzun yıllar çeşitli resmi ve sivil kuruluşlarda onlarca konferans verdi, seminerler yaptı, bir çok panele katıldı. 6 ciltlik Şamil İslam Ansiklopedisi’nin genel yönetim ve ilmi redaksiyonunu yaparak yayına hazırladı. Bir kaç sempozyumu organize etti ve bu sempozyumların tebliğlerini yayına hazırladı.

_____________________________________________________

Kudüs’ün Müslümanlar için anlamı nedir?

Osmanlı zamanında Kudüs nasıl bir sistemle idare edildi?

Osmanlı Kudüs’ten nasıl çekildi?

Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin anlamı nedir?

Yahudi Ulus Devletinin yasasının onaylanması hangi değişiklikleri getirecek?

İslam dünyası Kudüs noktasında nasıl hareket etmeli?

Kudüs’te şu an durum nasıl? İsrail hangi hain planların peşinde?

Kudüs Davasında hangi ülkeleri samimi olarak görüyorsunuz?

Kudüslü Müslümanlar dünya Müslümanlarından neler bekliyor?

Gazze şu anda hangi zorluklarla mücadele etmekle. Bu mücadeleye Müslümanlar nasıl destek olmalı?

Türkiye’nin Kudüs yatırımları yeterli mi?

Türkiye Kudüs meselesinde hem devlet olarak hem millet olarak daha fazla ne yapabilir? Türkiye’nin Kudüs politikası nedir?

Müslümanlar Kudüs’ün geleceğine dair nasıl bir strateji belirlemeliler?
Medyanın Kudüs meselesindeki yayınlarını yeterli buluyor musunuz?

Uluslararası arenada Kudüs için neler yapılabilir? Türkiye’deki STK’lara bu anlamda ne gibi görevler düşüyor?

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kudüs duyarlılığını ve duruşunu hepimiz biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?
_____________________________________________________________________________________

ESERLERİ
ARAŞTIRMA-İNCELEME: İslâmi Devlet Düzeni (1978), İslam Toplumunun Yeniden İnşası ve Ömer İbn Abdülaziz (1984), Emeviler Devrinde Kıyamlar (1994), Müneccimbaşı Ahmed b. Lutfullah’ın Cami’u’d-Düvel (Doktora tezi, Osmanlı Tarihi 1299-1481- Tenkidli Metin ve Tercümesi, 1995), Salahaddin Eyyubî ve Kudüs’ün Yeniden Fethi (1997), Hz. Ebubekir Devri İslâm Tarihi (1998), İslâm Tıp Tarihi (2004).
BİYOGRAFİ: Hz. Ömer bin Abdülaziz (1984), Hz. Osman (1984), Ömer Muhtar (1984).
ÇEVİRİ: Taklidlerin Çarpışması (1985), Yirminci Asrın Cahiliyeti (1986), El Kâmil Fi’t Tarih (İbn-ül Esîr’in 12 ciltlik eserinden, 1, 3, 7, 8,12. ciltler, 1986-87),İslâmın Tarih Yorumu (İmamüddin Halil’den, 1988), Komutan Peygamber – Hz. Muhammed’in Askerî Dehası (Mahmut Şit Hattab’dan, 1988), İslam’da Yönetim ve Yönetici (Said Havva’dan, 1990), Emevîler Döneminde Saltanata Karşı Mücadele ve Kıyamlar (1992), İslâm ve Milliyetçilik -Teori Pratik (Mustafa Tahhân’dan, 1994), İslâmda İlk Tecdid Hareketi (Ömer İbn Abdülaziz’den, 1995), Hz. Muhammed’in Risaleti, (Emile Dermenghaim’dan, 1997).
MEAL: Kur’an-ı Kerim Meali (Beşir Eryarsoy ile, 1987).

#canlıyayın #maveravakfı

Başa dön tuşu