Doç. Dr. Dursun Ali Tökel – Ramazan ve Hayat1962 Yılında Samsun’da doğmuşum. İlk, orta ve lise eğitimimi Amasya ve Samsun şehirlerinde farklı yerlerde tamamladım. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydoldum ve adı geçen bölümü 1987 yılında tamamladım. 1987-1991 yılları arasında Bolu-Mengen; Tokat-Çamlıbel; Samsun-Alaçam şehirlerinde anadolu lisesi, ortokul, lise öğretmenliği yaptım.

1992 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak girdim ve bu bölümde 1994 yılında Futûhî Dîvânı: Metin-İnceleme-Sözlük adlı eserle Yüksek lisansımı; 1998 yılında da Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar: Şahıslar Mitolojisi adıyla doktoramı bitirdim. 1999 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandım.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinden 2015 yılında emekli oldum. Temmuz 2015 tarihinde İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladım. Halen aynı fakültede çalışıyorum.

#ramazan #maveravakfı #maveratv

Başa dön tuşu