Sukuk (Kira Sertifikası) Ve Fıkhi Değerlendirmesi – Mehmet Akif CanKira sertifikası ya da sukuk, bir varlığa sahip olmayı veya ondan yararlanma hakkını gösteren, yatırımcısına belirli periyotlarda sabit veya değişken getiri sağlayan, ikincil piyasalarda alım satıma konu edilebilen faizsiz sermaye piyasası ürünüdür.
Kira sertifikaları Varlık Kiralama Anonim Şirketlerince (VKŞ) ihraç edilir. VKŞ kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına ve yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle devralınan varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlenen ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymetlerdir.
Kuveyt Türk, bilançosunda bulunan gayrimenkullerini, leasing yoluyla portföyünde tuttuğu makine, teçhizat gibi varlıklarını ve yatırım sukuklarını dayanak varlık olarak sertifikalaştırarak Varlık Kiralama Şirketi aracılığıyla bu varlıkların mülkiyetini yatırımcıya transfer ederek sukuk ihracı yapar. Yatırımcılar ise, söz konusu varlıklar üzerinde payları oranında hak sahibi olurlar ve vade sonuna kadar varlıkların ürettiği getirileri elde ederler.
Sukuk, farklı yapılarda ihraç edilebilmektedir. Yönetim Sözleşmesine, Sahipliğe, Alım-Satıma, Ortaklığa ve Eser Sözleşmesine Dayalı sukuklar bu yapılardan bazılarıdır.

#faizsizfinans #mehmetakifcan

Ayrıcalıklardan yararlanmak için kanalımıza katılabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCilqeNUBy6N1w6xg89GDv1Q/join

Başa dön tuşu