ELEŞTİRİLERİ ANLAYIŞLA KARŞILAYAN BİR ALİM: HAMİDULLAH | İslam Peygamberi | Prof. Dr. Salih TuğProf. Dr. Muhammed Hamidullah’ın eserleri yıllarca Prof. Dr. Salih Tuğ’un tercümelerinden okundu. Salih Tuğ’un kendisinden dinliyoruz.

Prof. Dr. SALİH TUĞ – Hatırat ve Anıları – İslam Kültüründe Siyer ve Önemi

Muhammed Hamidullah, 1908 yılında Haydarabad’da dünyaya gelmiştir. İslam dünyasında tanınmış son dönem hadis bilginlerinden biridir. İlk öğrenimini Haydarabad’da tamamladıktan sonra, yine aynı kentte hukuk fakültesini bitirmiştir.

İslami bilimlere ve özellikle siyer ilmine olan merakından dolayı 1936 yılında Paris Üniversitesinde bu konu üzerinde eğitim almıştır. Sonrasında Almanya’nın Tübingen Üniversitesine kaydolarak “Devletlerarası İslam Hukuku” alanında ikinci bir doktora çalışması yapmıştır.

Muhammed Hamidullah, 1947 yılında Paris’e taşınmış ve dersler vermeye başlamıştır. 1950’li yıllarda Türkiye’ye gelerek İstanbul üniversitesi Edebiyat ve Hukuk Fakültelerinde ve İzmir, Ankara, Konya Üniversitelerinde dersler vermiştir. 19 Aralık 2002 yılında Florida, ABD’de de hayatını kaybetmiştir.

Tüm İslam Dünyasında 20. Yüzyılın en büyük alimi olarak kabul edilen Muhammed Hamidullah”ın, hazırlığı 20 yıl sürmüş olan en önemli eseri İslam Peygamberi, yeni kuşakların da anlayabilecekleri bir dille yeniden tercüme edilerek yayımlandı.

İslam Peygamberi, yayınlandığı ilk günden bu yana, tüm İslam Dünyasında haklı bir şöhrete sahip oldu. İslam Peygamberi”ni kendi türünün en önemli eseri kılan faktör, yirmi yılı aşkın yoğun bir çalışma sonucunda, peygamberimizin özel ve aile hayatı, içine doğduğu çevre, peygamberlik mücadelesi ve kurduğu devlete ilişkin en temel bilgileri birinci el kaynaklara dayalı olarak vermesidir. Muhammed Hamidullah Hoca”nın tüm eserleri gibi İslam Peygamberi de kendisinden sonra yazılan tüm siyer kitaplarını etkilemiş ve onlara kaynaklık etmiştir.

Muhammed Hamidullah, eserleri tüm dünya dillerine çevrilmiş ender insanlardan biridir. İslam Ülkelerinde olduğu kadar diğer ülkelerde de hep saygıyla karşılanmış, İslami ilimler alanında otorite olarak kabul edilmiştir. Eserlerinin tamamında görülen yoğun bilgi birikimi, tarafsızlık ve ilmi kriterlere uygunluk, her birini kendi alanının en önemli yayını haline getirmiş ve tüm dünyada sahip olduğu şöhretin pekişmesine katkıda bulunmuştur.

Salih Tuğ Kimdir?
İslâm hukuku profesörü, akademisyen, araştırmacı yazar, çevirmen. 1930, Fatih / İstanbul doğumlu. Aksaray İlkokulu (1942), Pertevniyal Lisesi (1948), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1954) mezunu. Lise yıllarından doktorasını yaptığı yıllara kadar (1963) aletli jimnastik, atletizm ve kayak alanlarında girdiği yarışmalarda yirmi kadar kupa ve kırka yakın madalya ile taltif edildi.

1963 yılında “İslâm Vergi Hukuku’nun Ortaya Çıkışı” başlıklı tez çalışması ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde doktorasını tamamladı. “İslâm Ülkelerinde Anayasa Hareketleri” çalışmasıyla doçent (1969), “Hadis Edebiyatı ve Zuheyr b. Harb” incelemesiyle profesör oldu (1976).

Prof. Dr. Salih Tuğ, akademik habilitasyon sürecinde sonrasında kitap olarak da basılan, “İslâm Ülkelerinde Anayasa Hareketleri” üzerinde çalıştı. Tez konusunun tespit edilmesi ve bu sahanın bir araştırma konusu olarak gerçeklik alanına aktarılmasında Muhammed Hamidullah Hoca’nın teşviklerinin büyük etkisi oldu. Prof. Dr. Salih Tuğ’un profesörlük çalışması ise Hadis edebiyatı ile ilgili bir yazma eser olan Kitâb’ul-’ilm’in tenkitli neşri ile birlikte Türkçeye çevirisidir.

Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslâm Araştırmaları Enstitüsü’nde 1956 – 1976 yılları arasında asistan, 1976 – 1982 yılları arasında da müdür olarak görev yaptı. Bu kurumu neredeyse tek başına ayakta tuttu ve kütüphanesinin işler bir kütüphane haline gelmesini sağladı. Genelde İslâm araştırmaları konularına giren çalışmaların öncülüğünü yapan Prof. Dr. Salih Tuğ, aynı zamanda o yıllarda İslâmi ilimlerle ilgili akademik çalışma yapan ve kendisine başvuran hemen herkese yol gösterdi.

Prof. Dr. Salih Tuğ, Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’ın bir kısım eserlerinin ilk ve en önemli mütercimlerinden biridir. İdareci olarak 1969 – 1970 yılları arasında MEB. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Müdürlüğü, daha sonra burası ilahiyat Fakültesi’ne dönüşünce 1982 – 1994 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanlığı görevlerinde bulundu. Yaş sınırı dolayısıyla 1997 yılında emekli öğretim üyeliği statüsüne ulaştı.

İlim yolunda faaliyet gösteren cemiyet ve vakıflarda 1970’lerden bu yana çeşitli düzeylerde görevler alan Prof. Dr. Salih Tuğ, 1980 – 1982 yılları arasında Aydınlar Ocağı başkanlığı yaptı. 1995 yılından bu yana Türkiye Millî Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve 2004 yılından bu yana İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü ile çok sayıda dernek ve vakfın üyesidir.

#salihtuğ #maveratv #hamidullah #muhammedhamidullah

Başa dön tuşu