AHİR ZAMAN İLMİHALİ (Hayri Kırbaşoğlu) – Ferda Bütün ve Arkadaşları – Okuduklarımdan Satır AralarıAhir Zaman İlmihali, “Ahir Zaman Müslümanları”nın sorunlarını çözme çabasının bir ürünüdür. Bu nedenle bugünün Müslümanının hayatında artık yer edinmeyen hususlar ele alınmamıştır.
Günümüzde daha önceki Müslümanların yaşamadığı birtakım yeni sorunlarla karşı karşıyayız. Bu sorunların çözümünü İslam’ı anlatmak için ele alınan birçok eserde bulmak mümkün değil. Bu ilmihal, içinde bulunduğumuz “zor zaman”da yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Müslümanlıkla okurlarını tanıştırmayı amaçlamaktadır.
Geçen yüzyılda yeni sorunlarla karşılaşan Müslümanlar, sorunları aşmaya dönük çeşitli çözüm önerilerini de ortaya koydular. Bu eser, çağdaş İslam düşüncesinin bugün geldiği noktayı da okurlarına aktarmaktadır. Bu çerçevede, çağdaş İslam düşüncesinin ürünü olan çeşitli eserlerden ve bilimsel araştırmalardan ilham alınmış ve yararlanılmıştır.
Eser, İslami bilgi kaynakları sıralaması uyarınca Kur’an’ı ilk ve en üst düzey kaynak kabul ederek Kur’an merkezli bir bakış açısıyla kaleme alınmıştır. İkinci sırada yer alan Sünnet ise, asırlardan beri Müslümanlığımız içerisinde fiilen yaşanmak suretiyle sürdürülmekte olan fiilî mütevatir Sünnetlerin devam ettirilmesi şeklinde ele alınmıştır.
Ülkemizde yaygın ve egemen olan geleneksel uygulamalar göz önüne alınmakla birlikte, eser herhangi bir mezhep veya meşrep esas alınarak kaleme alınmamıştır. Çeşitli görüş farklılıkları, ilgili sayfalarda küçük notlar hâlinde verilmiştir.
Bu ilmihal, klasik İlmihal geleneğinde bir kırılma noktası olma ve İslam’ı bütün insanlık için kurtuluş ümidi olarak takdim edebilme idealinin ürünüdür.

Prof.Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu Kimdir?

Manisa’da doğdu (1954). Ankara İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra (1978) aynı fakültenin hadis kürsüsünde asistan olarak doktorasını yaptı (1983). Suudi Arabistan, İmam Muhammed ibn Suud Üniversitesinde (Riyad) öğretim üyeliği yaptı (1985-1987). Yurda dönünce doçent oldu (1987). Diyanet İşleri Başkanlığı’nda danışman olarak görev yaptı (1986-1988). 1999 yılında profesör oldu. İslamiyat dergisi yayın kurulu üyeliği yaptı (1998-2007). Katar Üniversitesi Şeriat ve İslami Araştırmalar Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı (2011-2012). Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.

Mavera Tv kanalında; Çocuk etkinlikleri, online atölyeler, kadın programları, sağlık, eğitim, dini sohbetler, aile, siyaset, tarih, ekonomi, edebiyat vs. gibi alanlarda özgün içerikler ve canlı yayınlar yapan kanalımızdan abone olarak ve bildirimlere açarak sizler de haberdar olabilirsiniz.

#hayrikırbaşoğlu #ahirzamanilmihali #kitap

Başa dön tuşu