Bir Müslüman İslam’da Yönetim Biçimi Ve Halifelik’e Nasıl Bakmalı? – Doç. Dr. Abdulkadir Macit“Bir Müslüman Nasıl Bakmalı” serisindeki kitaplar, özellikle gençlerin samimi anlam arayışına belli konular ve meseleler etrafında bir bakış açısı sunma amacıyla hazırlanmıştır. Okuyucuları, İslami hassasiyetler üzerinden düşünmeye ve araştırmaya sevk etmek amacındadır. “Bir Müslüman bu konuya sadece bu şekilde bakmalıdır” şeklinde mutlakçı bir anlayıştan uzaktır.

Bu amaçla yayınlanmış olan İslam’da Yönetim Biçimi ve Halifelik’e Nasıl Bakmalı? isimli bu kitapta, İslam’da yönetim düşüncesinin esasları ve pratikleri, toplumların dünya tarihsel değişimleri dikkate alınarak üç dönem üzerinden değerlendirilmektedir. Eser, insanlığın üçüncü döneminin prototip yönetim biçimi olan hilafet kurumunun ilk anından günümüze kadar gelen tarihî arka planını vermekle birlikte Müslümanların hilafete yönelik dönemsel farklılaşmalarını, halifeliğin siyasi nüfuz ve güç olarak daralmalarını veya genişlemelerini, el değiştirmelerini, 20. yüzyılda ilgası ile husule gelen travmaları ve bu travmanın aşılması hususunda dünyanın pek çok yerinde gerçekleştirilen kongreleri ve konferansları da içeren arayışları ele almaktadır.

Abdulkadir Macit Kimdir?
Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde nihayete erdirdi. Çalışma alanları arasında; dünya tarihi, Orta Asya, Özbekler, çağdaş İslam düşüncesi, İslamcılık ve İslami hareketler gibi konular bulunmaktadır. Macit’in kitapları arasında Şeybânî Özbek Hanlığı, Ahterî Muslihiddin Mustafa Efendi, Önden Gidenler: Necmettin Erbakan, Çağa İz Bırakan Önderler: Mehmed Akif Ersoy, Muhammed Hamidullah: Modern Bir Alimin İlmi Portresi ve İslam İktisadının Öncü İsmi: Muhammed Hamidullah (trc.), Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı (ed.), Başlangıcından Günümüze Hilafet (ed.) yer almaktadır. Hâlihazırda Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi alanında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Ayrıcalıklardan yararlanmak için kanalımıza katılabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCilqeNUBy6N1w6xg89GDv1Q/join

Mavera Tv kanalında; Çocuk etkinlikleri, online atölyeler, kadın programları, sağlık, eğitim, dini sohbetler, aile, siyaset, tarih, ekonomi, edebiyat vs. gibi alanlarda özgün içerikler ve canlı yayınlar yapan kanalımızdan abone olarak ve bildirimlere açarak sizler de haberdar olabilirsiniz.

#ilem #abdulkadirmacit #maveratv

Başa dön tuşu