KESİN İNANÇLILAR | Kitap Değerlendirmesi | Okuduklarımdan Satır Araları – Ferda Bütün ve ArkadaşlarıBu kitapta, ister dini hareketler olsun, ister sosyal devrimler veya milliyetçi hareketler olsun bütün kitle hareketlerinde ortak olan bazı özellikler incelenmiştir. Bu kitap bütün kitle hareketlerinin birbirinin aynı olduğunu iddia etmemektedir, fakat bazı temel karakteristikler kitle hareketlerinde öylesine ortaktır ki bu onların aynı familya içinde görünmesine imkân vermektedir.

Girişteki altyazılı video düşünbil dergisiden alınmıştır:
www.dusunbil.com

Kitaptan Alıntılar
Gelişmekte olan bir kitle hareketinin taraftarlar çekmesi ve bu taraftarları elinde tutması onun ortaya koyduğu doktrinin kuvvetinden değil fakat endişeler, imkânsızlıklar ve anlamsızlıklar içindeki hayatından kurtulmak isteyenlere sığınacak bir yer teklif etmesinden dolayıdır. (2.Bölüm Birleşmiş Yoksullar)

Aynı zamanda görülmektedir ki, bir kitle hareketi ikna veya zorlama yollarından her ikisini de kullanmak imkânına sahip bulunuyorsa, genellikle ikinci yolu tercih etmektedir. İkna metodu yavaş yürümektedir ve neticesi de kesin olarak belli değildir. (3.Bölüm Kandırış ve Zorlama)
İnsanlar kitle hareketlerine katılmaya hazır duruma geldikleri vakit, sadece bir öğretisi veya programı olan belirli bir harekete değil fakat genellikle etkili olan herhangi bir harekete katılabilecek duruma gelmişler demektir. Hitler öncesi Almanya’da kaynaşan gençler Komünist veya Nazi Partisine katılmak için çoğu zaman yazı-tura atma durumunda kalmışlardır. Çarlık Rusyasının son sıkışık devresinde Yahudi halkı ya Siyonizme ya da Komünist devrimine katılmaya hazır vaziyette idi. Bir ailenin bazı fertleri devrimcilere bazıları da Siyonistlere katılıyorlardı. Dr. Hayim Weizmann, annesinin şöyle söylediğinden bahseder: “Her ne olursa olsun sonuç benim için iyidir. Eğer Samuel (devrimci oğul) haklı ise Rusya’da hepimiz mutlu yaşıyacağız; ve eğer Hayim (Siyonist oğul) haklı ise, o zaman Filistin’e gidip orada yerleşeceğiz.”
(3.Bölüm Kitle Hareketleri Arasında Transfer)

Kitabın İçindekiler Kısmı
BÖLÜM BİR
KİTLE HAREKETLERİNİN ÇEKİCİ YÖNÜ

1. Değişiklik İsteği
2. Başka Bir İnsan Olma İsteği
3. Kitle Hareketleri Arasında Transfer
BÖLÜM İKİ
İNANÇ DEĞİŞTİRMEYE HAZIR KİŞİLER

4.Toplum Üzerinde Alt Uçların Etkisi
5. Yoksul Sınıf
Yeni Yoksullar
Düşkün Yoksullar
Hür Yoksullar
Yaratıcı Yoksullar
Birleşmiş Yoksullar
6. Topluma Uyamayanlar
7. Aşırı Bencil
8. Fazla İmkanlar Karşısında İhtiraslılık
9. Azınlıklar
10. Gaye Yokluğundan Ötürü Bunalım
11. Suçlular

BÖLÜM ÜÇ
BİRLİKTE HAREKET VE NEFSİNDEN FEDAKARLIK

12. öNSÖZ
13. Fedakarlığı Arttıran Faktörler
Kolektif Bir Topluluğun Kimliğini Taşımak
Uydur-İnan Faktörü
Şimdiki Zamanın Gözden Düşürülmesi
“Henüz Var Olmayan Şeyler”
Doktrin (Öğreti)
Müfritlik (Aşırılık)
Kitle Hareketleri ve Ordular
14. Birleştirici Faktörler
Nefret
Taklitçilik
Kandırış ve Zorlama
Liderlik
Meşguliyet (Eylemcilik)
Şüphe
Birleşme Sonucu Meydana Gelen Gerçekler
BÖLÜM DÖRT
BAŞLANGIÇ VE SONUÇ

15. Söz Ustaları (Yazarlar, Şairler ve Konuşmacılar)
16. Müfritler (Aşırılar)
17. Elverişli Eylem Adamları
18. İyi ve Kötü Kitle Hareketleri
Aktif Dönemin Nahoşluğu ve Kısırlığı
Aktif Dönemin Süresini Belirten Faktörler
Yararlı Kitle Hareketleri

Ayrıcalıklardan yararlanmak için kanalımıza katılabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCilqeNUBy6N1w6xg89GDv1Q/join

Mavera Tv kanalında; Çocuk etkinlikleri, online atölyeler, kadın programları, sağlık, eğitim, dini sohbetler, aile, siyaset, tarih, ekonomi, edebiyat vs. gibi alanlarda özgün içerikler ve canlı yayınlar yapan kanalımızdan abone olarak ve bildirimlere açarak sizler de haberdar olabilirsiniz.

#kesininançlılar #kitapdeğerlendirmesi #ferdabütün

Başa dön tuşu