GÜNÜN TARİHİ: 7 Nisan | SULTAN III. SELİM’İN TAHTA ÇIKMASISultan Üçüncü Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Sultan Üçüncü Mustafa, annesi Mihrişah Sultan’dır. Padişah I. Abdülhamid, Özi Kalesi’nin Rusların eline geçmesi üzerine pek müteessir olarak 6 Nisan 1789 gecesi vefat etmişti. Üçüncü Selim, amcası Sultan I. Abdülhamid’in ölümü üzerine 7 Nisan 1789 günü 28 yaşındayken Osmanlı tahtına oturdu.
Bu taht değişikliği memlekette büyük bir sevinç meydana getirdi. Çünkü halk, memlekette artan huzursuzluk ve yapılan savaşlarda uğranılan başarısızlığın sebeplerini padişahın yaşlılığına bağlamakta ve devletin bu kötü durumdan Selim gibi genç, kültürlü ve yenilik fikirleri taşıyan bir sultan sayesinde kurtulabileceği inancını taşımakta idi (Özcan,2002).
Bir gün padişahlık görevinin kendisine geçeceğine inanan Şehzade Selim, babasından sonra tahta çıkan amcası I. Abdülhamid zamanında serbest bir hayat sürmüş ve kendisini en iyi şekilde yetiştirmeye çalışmıştı.
Bütün kaynaklarda zikredilen ortak kanaate göre; büyük bir hizmet aşkı ile tahta çıkan III. Selim, devleti bildiğinden daha kötü bir durumda bulmuştu. O kadarki Sultan, halkın ekmek ihtiyacı ile dahi bizzat kendisinin ilgilenmek zorunda kaldığını hissediyordu.III. Selim, İstanbul halkının pahalı ve bozuk gıda maddelerini almaması için gayret göstermiştir. Ekmeklerin iyi olması için pek çok hatt-ı hümayun yayınlamıştır.
Mümtaz Turhan’ın tesbitine göre; Genç ve tecrübesiz padişah hangi çareye başvursa karşısına binbir müşkilât çıkmaktadır. Garibi şu ki, bu güçlükleri çıkaranlar işlerden birinci derecede mesul olmaları lâzım gelenlerdir. Devlet adamları lâkayd ve beceriksizdiler; her vakit en büyük payın kendi hisselerine düşmesini isteyen ulema, en küçük bir fedakârlık yapmak niyetinde değildi (Turhan,2002:149-150).

Ayrıcalıklardan yararlanmak için kanalımıza katılabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCilqeNUBy6N1w6xg89GDv1Q/join

Mavera TV her gün düzenlediği canlı yayınlarda; çocuk etkinlikleri, online atölyeler, kadın programları, sağlık, eğitim, dini sohbetler, aile, siyaset, tarih, ekonomi, edebiyat gibi alanlarda nitelikli ve güncel konuları uzman isimlerle sizlerin hizmetine sunuyor. Siz de Mavera TV’ye abone olarak ve bildirimleri açarak canlı yayınlarımızdan haberdar olabilir, birbirinden özgün içeriklerden ücretsiz yararlanabilirsiniz.

#maveratv #tarihtebugün #sultanselim

Başa dön tuşu