GÜNÜN TARİHİ: 8 Temmuz | 2.Meşrutiyet’in İlanıÜçüncü Ordu subayları Binbaşı Niyazi Bey’in sonra da Binbaşı Enver Bey’in birliklerini alarak dağa çıkmalarını kaygı verici bulan Sultan 2.Abdülhamit,vakit kaybetmeden asileri cezalandırmak için harekete geçti. Çünkü Saray, meşrutiyetin getirilmesi gibi demokratik bir talebin bazı subayların isyan teşebbüsüne meşruluk sağlamayacağını düşünüyordu.

Sarayın Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa içinde bulunulan bu vaziyeti Hatıralarında şöyle anlatır: Şüphesiz İmparatorluğun Rumeli vilayetinde olanları Yıldız’daki Padişahın bilmemesi mümkün değildi.Çünkü çeşitli kaynaklaradan sürekli bilgi akışı oluyor, bu gelen bilgilerde Rumeli’deki zabitlerin Jöntürk, Ermeni ve Makedonyadaki fesat komiteleri ile birlikte bir ortak faaliyet ve hazırlık içinde olduğunu Müfettişi Umumi Hüseyin Hilmi Paşa bildiriyordu.(Tahsin Paşa,1990:339) Tahsin Paşa’nın naklettiğine göre, olayın arkasında Paris’ten talimat alan Selanik Mason Cemiyeti vardır. Atina Sefaretinden gelen mektupta da Selanik Mason Cemiyetinin Paris’ten aldığı talimatla bir komite kurduğu, bu komitenin amacının Meclis-i Mebusanı açmak ve Kanun-i Esasiyi yeniden ilan etmek olduğu istihbar ediliyordu. (Tahsin Paşa,1990:340)

Bu maksat istikametinde ivedilikle bir askerî birlik hazırlandı ve çatışma bölgesine gönderildi. Bu birliğin başında da Arnavut menşeli Şemsi Paşa bulunuyordu. Paşa’nın birinci ve öncelikli vazifesi bu ayaklanmayı tertip edenleri tutuklayarak İstanbul’a getirmekti.

Türk demokrasisinin yıllarca sürmüş doğum sancıları, o günlerde ortaya çıkan eli silahlı zorba çözümlerden kaynaklanıyordu. “Yediği kurşunlarla posta sandıklarının üzerine oturup kelime-i şahadet getirerek ruhunu teslim eden” (Şemsi,1995:84) Osmanlı paşasının kanları üzerinde yeni bir devrin temelleri atılacaktı.

Ayrıcalıklardan yararlanmak için kanalımıza katılabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCilqeNUBy6N1w6xg89GDv1Q/join

Mavera TV her gün düzenlediği canlı yayınlarda; çocuk etkinlikleri, online atölyeler, kadın programları, sağlık, eğitim, dini sohbetler, aile, siyaset, tarih, ekonomi, edebiyat gibi alanlarda nitelikli ve güncel konuları uzman isimlerle sizlerin hizmetine sunuyor. Siz de Mavera TV’ye abone olarak ve bildirimleri açarak canlı yayınlarımızdan haberdar olabilir, birbirinden özgün içeriklerden ücretsiz yararlanabilirsiniz.

#maveratv

Başa dön tuşu