GÜNÜN TARİHİ: 23 Eylül | İttihatçıların, ‘Kabinede Sürekli Bir Ermeni Bulunacağına’ Söz Vermesiİttihat ve Terakki Cemiyeti o günlerde masonlar ile Yahudilerin kontrolündeydi. Osmanlı Devleti’nde Yahudilerin hiçbir zaman nazırlık yapmadıktan doğrudur.Buna karşılık, İttihatçı Yahudiler kilit bakanlıklarda müsteşar ve teknokrat olarak önemli mevkiler işgal etmişlerdi ve siyaset üretme konusundaki rolleri muhtemelen bakanınkinden daha fazlaydı. (Ahmad,1999:129)

Kabinede Ermeni (ve Rum) nazırlara yer verilmesi konusundaki bir anlaşmanın, 23 Eylül tarihli The Times’ın(Londra) haber verilmişti.

23 Eylül 1909 tarihli The Times da, İttihatçıların, kabinede sürekli bir Ermeni bulunacağına söz verdikleri bir anlaşmanın yapıldığı haberini vermektedir. 6 Ağustos 1908’den sonraki kabinelerde çoğunlukla bir Ermeni ya da Rum yer almış ve bunlar Nafıa, Orman, Maden ve Ziraat Nazırı olarak görev yapmışlardı. Ancak, Birinci Balkan Savaşı’nın kritik aylarında Hariciye Nazırı Gabriel Efendi Noradunciyan idi.İlk İttihatçı kabinede (23 Ocak-11 Haziran 1913) Rum yoktu; onun yerini önce Kutzo-Vlach (Batzarya Efendi), sonra da Suriyeli bir Protestan olan Süleyman Bustani almıştı. (Ahmad, 1999:118)

#maveratv

Başa dön tuşu